Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Ai-Fang Wang

Effect of waterlogging on boreal forest tree seedlings during dormancy and early growing season

Wang A.-F. (2016). Effect of waterlogging on boreal forest tree seedlings during dormancy and early growing season. https://doi.org/10.14214/df.224

Tiivistelmä

Ilmastonmuutoksen aiheuttama talvisateiden lisääntyminen saattaa altistaa pohjoiset havumetsät talvi- tai kevättulville erityisesti ojitetuilla turvemailla. On tärkeää tuntea pääpuulajien vasteet tulvalle, jotta voidaan parantaa ennusteita metsien tuottavuudesta sekä kunnostusojituksen tarpeesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vuoden ikäisten kuusen (Picea abies (L.) Karst.), rauduskoivun (Betula pendula Roth) ja hieskoivun (Betula pubescens Ehrh.) taimien fysiologisia ja kasvuvasteita kuukauden mittaiselle tulvalle lepokauden lopulla sekä koivulajien vasteita kuukauden mittaiselle tulvalle kasvukauden alussa.

Lepokauden tulva (LT) johti pienempään juuritilavuuteen kuusella, mutta ei vaikuttanut klorofyllifluoressenssiin eikä neulasten, rankojen tai juurten biomassaan. LT vähensi rauduskoivun juurten biomassaa ja juurten vedenjohtavuutta, mutta ei vaikuttanut maanpäällisiin kasvinosiin. Hieskoivussa LT vähensi ilmarakojohtavuutta ja nettofotosynteesiä, mutta eri kasvinosien biomassaan se ei vaikuttanut. Kokeessa tutkitut puulajit selviytyivät kuukauden mittaisesta talvitulvasta hyvin.   

Kasvukauden tulva (KT) johti alempaan ilmarakojohtavuuteen ja nettofotosynteesiin sekä pienempään lehtipinta-alaan molemmissa koivulajeissa. Lehtien kalium-, kalsium-, magnesium-, mangaani- ja booripitoisuudet olivat pienempiä KT-käsittelyn rauduskoivuissa, mutta hieskoivussa ainoastaaan kalsium- ja magnesiumpitoisuudet olivat pienemmät. Hieskoivussa KT lisäsi voimakkaasti ohutjuurten haarautumista (klusterijuuria), lehtien karvoja ja rangan korkkihuokosia. Rauduskoivussa taas ei esiintynyt vastaavia sopeutumisilmiöitä. Kasvukauden tulva vaikutti haitallisemmin molempiin koivulajeihin kuin lepokauden tulva. Morfologisten piirteiden sopeutuminen tulvaan selitti lajien välisiä eroja paremmin kuin fysiologiset vasteet. Tulokset selittävät osaltaan hieskoivun parempaa menestymistä märässä maassa verrattuna rauduskoivuun.

Avainsanat
biomassa; boreaalinen metsä; dormanssi; Fv/Fm; hypoksia; ilmaraot; juuri; fotosynteesi; lehtikarvat; ravinteet; tulva; tärkkelys

Julkaistu 17.1.2017

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.224 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Wang A.F., Roitto M., Lehto T., Zwiazek J.J., Calvo-Polanco M., Repo T. (2013). Waterlogging under simulated late-winter conditions had little impact on the physiology and growth of Norway spruce seedlings. Annals of Forest Science 70: 781-790.

http://dx.doi.org/10.1007/s13595-013-0325-5

Wang A.F., Roitto M., Sutinen S., Lehto T., Heinonen J., Zhang G., Repo T. (2016). Waterlogging during dormancy and early growth affect root and leaf morphology of Betula pendula and Betula pubescens seedlings. Tree Physiology 36: 86-98.

http://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpv089

Wang A.F., Roitto M., Lehto T., Sutinen S., Heinonen J., Zhang G., Repo T. Photosynthesis, nutrient accumulation and growth of two birch species exposed to waterlogging in late dormancy and in the early growing season. Manuscript.


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Natarajan K. (2019) Mapping investment environment by optimizing the.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 273 article id 10194
Korrensalo A. (2017) Behind the stability of boreal bog carbon sink: .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 240 article id 7724
Wang A.-F. (2016) Effect of waterlogging on boreal forest tree see.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 224 article id 2010
Hassan M. (2015) Supply and demand of biomass based energy: rural.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 210 article id 1992
Yang M. (2015) The use of lignocellulosic biomass for fermentat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 202 article id 1986
Torssonen P. (2015) Potential of forest biomass production and utili.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 192 article id 1976
Maanavilja L. (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 article id 1975
Karttunen K. (2015) Added-value innovation of forest biomass supply .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 186 article id 1968
Leppälammi-Kujansuu J. (2014) Norway spruce fine root dynamics and carbon inpu.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 183 article id 1965
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Chao Z. (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 article id 1945
Repola J. (2013) Modelling tree biomasses in Finland Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 158 article id 1941
Repola J. (2013) Modelling tree biomasses in Finland Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 158 article id 1941
Röser D. (2012) Operational efficiency of forest energy supply c.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 146 article id 1928
Routa J. (2011) Effects of forest management on sustainability o.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 123 article id 1906
Alam A. (2011) Effects of forest management and climate change .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 117 article id 1902
Liu C. (2009) From a tree to a stand in Finnish boreal forests.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 88 article id 1869
Palviainen M. (2005) Logging residues and ground vegetation in nutrie.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 12 article id 1795
Lehtonen A. (2005) Carbon stocks and flows in forest ecosystems bas.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 11 article id 1794