Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Aapo Rautiainen

On the optimal regulation of land use sector climate impacts

Rautiainen A. (2019). On the optimal regulation of land use sector climate impacts. https://doi.org/10.14214/df.274

Tiivistelmä

Maankäyttö vaikuttaa ilmastoon useaa eri kautta. Väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka maankäytön ilmastovaikutuksia voidaan ohjata optimaalisesti (eli hyvinvoinnin maksimoivalla tavalla) markkinapohjaisia välineitä (kuten tukia ja veroja) hyödyntäen. Väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta ja yhteenvedosta. Kukin osajulkaisuista käsittelee erillistä maankäyttösektorin ilmasto-ohjaukseen liittyvää aihetta.

Ensimmäisessä osajulkaisussa kuvataan kattava biomassan, maaperän ja tuotteiden hiilivarastoja ohjaava politiikka. Erityistä huomiota kiinnitetään maaperän hiilivarastoihin kohdistuvaan ohjaukseen.

Toinen osajulkaisu koskee hakkuutähteiden energiakäytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ohjausta. Näiden päästöjen haitallisuutta verrataan fossiilisten päästöjen haitallisuuteen. Vertailuun perustuen esitetään, kuinka hakkuutähteiden ja fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidiverot voitaisiin yhdenmukaistaa.

Kolmannessa osajulkaisussa tarkastellaan lisäisyysperiaatteen soveltamista metsien hiilitukiin. Ainoastaan lisäisen hiilenvarastoinnin tukeminen vaikuttaa metsikkötason tarkastelussa onnistuvan kiertoaikaa vääristämättä, jos ohjaus toteutetaan hinnoittelemalla kaikki hiilivuot ja keräämällä ylimääräiset (ei-lisäiset) hiilituet pois verottamalla metsämaata tuottavuuden mukaan. Markkinatasolla näin muotoiltu ohjaus kuitenkin vääristää kiertoaikoja ja maan jakautumista eri käyttöihin. Vääristymät voidaan välttää, jos maan verotus kohdistetaan kaikkeen muuhunkin maankäyttöön metsien ohella.

Neljännessä osajulkaisussa esitellään uusi käsite: säteilypakotteen yhteiskunnallinen rajakustannus (engl. Social Cost of Forcing (SCF)). SCF on säteilypakotteen voimistamisesta aiheutuvan yhteiskunnallisen rajahaitan rahallinen arvo. Se on säteilypakotteen perushinta, jonka avulla voidaan arvottaa erilaisia ilmastoa lämmittäviä tekijöitä (kuten kasvihuonekaasupäästöjä tai metsän albedon lämmittävää tehoa). SCF:iin perustuvat hinnat ovat keskenään johdonmukaisia, joten ne soveltuvat käytettäväksi kustannus-hyötyanalyysissa hiilidioksidinpäästöjen yhteiskunnalliseen kustannukseen perustuvan hinnan rinnalla. Niitä voidaan myös hyödyntää erilaisiin ilmastoa lämmittäviin tekijöihin kohdistuvan ohjauksen yhdenmukaistamiseen.

Yhdessä väitöskirjan neljä osajulkaisua tukevat maankäyttösektorin ilmastopolitiikan suunnittelua.

Avainsanat
maankäyttö; metsä; hiili; ilmastonmuutos; ilmastonmuutoksen hillitseminen; ilmastopolitiikka

Julkaistu 20.5.2019

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.274 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Rautiainen A., Lintunen J., Uusivuori J. (2017). Carbon taxation of the land use sector—the economics of soil carbon. Natural Resource Modeling 30(2).

https://doi.org/10.1111/nrm.12126

Rautiainen A., Lintunen J., Uusivuori J. (2018). How harmful is burning logging residues? Adding economics to the emission factors for Nordic tree species. Biomass and Bioenergy 108: 167-177.

https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.11.010

Tahvonen O., Rautiainen A. (2017). Economics of forest carbon storage and the additionality principle. Resource and Energy Economics 50: 124-134.

https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2017.07.001

Rautiainen A., Lintunen J. (2017). Social cost of forcing: A basis for pricing all forcing agents. Ecological Economics 133: 42-51.

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.11.014


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Matkala L. (2020) Vegetation, nutrients, and CO2 flux d.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 305 article id 10480
Assmuth A. (2020) Economics of carbon storage in heterogeneous for.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 304 article id 10464
Ťupek B. (2020) Environmental controls of boreal forest soil CO<.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 303 article id 10439
Ťupek B. (2020) Environmental controls of boreal forest soil CO<.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 303 article id 10439
Laturi J. (2020) Optimal forestry under climate policy Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 299 article id 10412
Rautiainen A. (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 article id 10182
Kaarakka L. (2018) Soil changes and long-term ecosystem recovery fr.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 260 article id 10042
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Korrensalo A. (2017) Behind the stability of boreal bog carbon sink: .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 240 article id 7724
Korrensalo A. (2017) Behind the stability of boreal bog carbon sink: .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 240 article id 7724
Jia X. (2017) Dynamics and biophysical controls of carbon, wat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 238 article id 7695
Jia X. (2017) Dynamics and biophysical controls of carbon, wat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 238 article id 7695
Schiestl-Aalto P. (2017) Modelling intra- and inter-annual growth dynamic.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 234 article id 6996
Koskinen M. (2017) Impacts of restoration of forestry-drained peatl.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 232 article id 2015
Rana M. (2016) Selection of training areas for remote sensing-b.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 227 article id 2009
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Kasurinen V. (2016) Linking water and carbon cycles: modeling latent.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 215 article id 1999
Niinistö S. (2015) Soil CO2 efflux in boreal pine forest.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 194 article id 1978
Vilén T. (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 article id 1972
Leppälammi-Kujansuu J. (2014) Norway spruce fine root dynamics and carbon inpu.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 183 article id 1965
Ojanen P. (2014) Estimation of greenhouse gas balance for forestr.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 176 article id 1959
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Chao Z. (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 article id 1945
Rasilo T. (2013) Connecting silvan and lacustrine ecosystems: tra.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 155 article id 1938
Barua S. (2012) Effects of taxes and climate policy instruments .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 139 article id 1922
Karhu K. (2010) Temperature sensitivity of soil organic matter d.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 107 article id 1890
Cao T. (2010) Silvicultural decisions based on simulation-opti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 103 article id 1885
Riutta T. (2008) Fen ecosystem carbon gas dynamics in changing hy.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 67 article id 1850
Palosuo T. (2008) Soil carbon modelling as a tool for carbon balan.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 61 article id 1843
Peltoniemi M. (2007) Country-scale carbon accounting of the vegetatio.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 50 article id 1831
Kostiainen K. (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 article id 1829
Muukkonen P. (2006) Forest inventory-based large-scale forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 30 article id 1810
Briceño-Elizondo E. (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 article id 1806
Lehtonen A. (2005) Carbon stocks and flows in forest ecosystems bas.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 11 article id 1794
Juurola E. (2005) Photosynthesis, CO2 and temperature –.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 4 article id 1787