Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jordi Garcia-Gonzalo

Effects of management on timber production and carbon stock in a boreal forest ecosystem under changing climate: a model based approach

Garcia-Gonzalo J. (2007). Effects of management on timber production and carbon stock in a boreal forest ecosystem under changing climate: a model based approach. https://doi.org/10.14214/df.42

Tiivistelmä

Työssä tutkittiin prosessipohjaiseen kasvu- ja tuotosmalliin perustuvien simulointien avulla, miten metsänhoito vaikuttaa boreaalisen metsäekosysteemin ainespuun tuotantoon ja hiilensidontaan muuttuvassa ilmastossa. Mallitarkasteluissa käytettiin kuutta erilaista metsänhoito-ohjelmaa (käsittelemätön vaihtoehto ja viisi erilaista harvennusohjelmaa, jotka ovat variaatioita nykyisestä harvennuskäytännöstä) ja kolmea eri ilmastoskenaariota (nykyilmasto ja kaksi muuttuvan ilmaston vaihtoehtoista skenaariota) seuraavan 100 vuoden ajalla. Samalla tutkittiin myös, miten puuston ikäluokkajakauma metsäaluetasolla (vertailussa vasemmalle ja oikealle vino, tasainen ja normaalisti jakautunut ikäluokkajakauma) vaikuttaa ainespuun tuotantoon ja hiilensidontaan sekä hiilensidonnan mahdollisiin kustannuksiin verrattuna nykyisten käytäntöjen mukaiseen metsien käsittelyyn. Näiden laskelmien lisäksi tutkittiin, millainen metsänkäsittely on järkevää muuttuvassa ilmastossa, kun metsiä pyritään samanaikaisesti hyödyntämään eri tarkoituksiin (ainespuunpuun tuotos, hiilensidonta ja lahopuun tuottaminen). Tutkimuksen lähtöaineistona käytettiin metsäsuunnitelmatietoa Keski-Suomessa sijaitsevalta metsäalueelta, jonka metsät olivat kuusi- ja mäntyvaltaisia. Vähittäinen lämpötilan ja ilman hiilidioksidipitoisuuden kohoaminen 100 vuoden tarkastelujaksolla lisäsi sekä ainespuun tuotosta että metsien hiilensidontaa riippumatta käytetystä metsänhoito-ohjelmasta. Toisaalta, em. lisäys oli suurin pidettäessä metsien puustopääoma korkealla verrattuna nykyiseen käytäntöön. Jos metsiä ei harvennettu lainkaan kiertoajan kuluessa, vaan tehtiin pelkkä päätehakkuu (kun puusto saavutti riittävän uudistamisjäreyden tai iän), hiilensidonta oli suurimmillaan metsäekosysteemissä. Toisaalta tässä tapauksessa hakkuista saatavat tulot olivat pienimmät. Metsäalueen puuston ikäluokkajakauma vaikutti enemmän ainespuun tuotantoon kuin metsien hiilensidontaan. Metsien käytölle asetetut eri tavoitteet (ainespuunpuun tuotos, hiilensidonta ja lahopuun tuottaminen) ja niiden painotukset sekä muuttuva ilmasto vaikuttivat yhdessä metsänhoitoon metsäaluetasolla.

Avainsanat
ilmastonmuutos; metsäsuunnittelu; metsänhoito; kasvu- ja tuotosmalli; ainespuun tuotos; hiilensidonta

Tekijä
  • Garcia-Gonzalo, University of Joensuu, Faculty of Forest Sciences Sähköposti Jordi.garcia@joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 16.5.2007

Katselukerrat 3356

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.42 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S. 2007. Effects of climate change and management on timber yield in boreal forests, with economic implications: A case study. Ecological Modelling, Volume 209, Issues 2-4, pp 220-234.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.06.021

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S., 2007. Changed thinning regimes may increase carbon stock under climate change: A case study from a Finnish boreal forest. Climatic Change (81) 431-454.

https://doi.org/10.1007/s10584-006-9149-8

Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Zubizarreta Gerendiain, A. and Kellomäki, S. 2007. Impacts of forest landscape structure and management on timber production and carbon stocks in the boreal forest ecosystem under changing climate. Forest Ecology and Management (241): 243-257.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.01.008

Garcia-Gonzalo, J., Jäger, D., Lexer, M.J., Peltola, H., Briceño-Elizondo, E. and Kellomäki, S. 2007. Does Climate Change Affect Optimal Planning Solutions For Multi-Objective Forest Management? Allgemeine Forst Und Jagdzeitung (AFJZ). Volume 179. Issue 5-6/2008, pp 78-95.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Niemi M., (2022) Producing information from airborne LiDAR data f.. Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 331 artikkeli 10786
Pikkarainen L., (2022) The effects of planting practices and growing en.. Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 327 artikkeli 10750
Matkala L., (2020) Vegetation, nutrients, and CO2 flux d.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 305 artikkeli 10480
Assmuth A., (2020) Economics of carbon storage in heterogeneous for.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 304 artikkeli 10464
Ťupek B., (2020) Environmental controls of boreal forest soil CO<.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 303 artikkeli 10439
Kosunen M., (2020) Insect and storm disturbance in boreal forests —.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 300 artikkeli 10430
Laturi J., (2020) Optimal forestry under climate policy Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 299 artikkeli 10412
Miettinen J., (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 artikkeli 10388
Pyörälä J., (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 artikkeli 10368
Kulha N., (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 artikkeli 10298
Salo K., (2019) The structure of macrofungal assemblages in bore.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 279 artikkeli 10206
Suominen M., (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 artikkeli 10090
ALRahahleh L., (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 artikkeli 10070
Kaarakka L., (2018) Soil changes and long-term ecosystem recovery fr.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 260 artikkeli 10042
Pascual Arranz A., (2018) Improving forest management planning by means of.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 257 artikkeli 10020
Baul T. K., (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 artikkeli 10007
Pihlainen S., (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 artikkeli 9936
Pasanen H., (2017) Ecological effects of disturbance-based restorat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 244 artikkeli 7781
Haakana H., (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 artikkeli 7767
Korrensalo A., (2017) Behind the stability of boreal bog carbon sink: .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 240 artikkeli 7724
Adamczyk S., (2016) The role of terpenes in carbon and nitrogen cycl.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 228 artikkeli 2011
Holopainen J., (2016) Changing institutions and consumer-driven develo.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 223 artikkeli 2006
Vehkaoja M., (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 artikkeli 2003
Viitala E.-J., (2016) The emergence and early development of forest re.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 212 artikkeli 1995
Niinistö S., (2015) Soil CO2 efflux in boreal pine forest.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 194 artikkeli 1978
Pippuri I., (2015) Airborne laser scanning based forest inventory f.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 193 artikkeli 1980
Torssonen P., (2015) Potential of forest biomass production and utili.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 192 artikkeli 1976
Maanavilja L., (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 artikkeli 1975
Vilén T., (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 artikkeli 1972
Turtiainen M., (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 artikkeli 1974
Petty A., (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 artikkeli 1958
Goltsev V., (2014) Estimation of potential production of energy woo.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 171 artikkeli 1954
Demiguel S., (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 artikkeli 1953
Gong J., (2013) Climatic sensitivity of hydrology and carbon exc.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 166 artikkeli 1948
Eyvindson K., (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 artikkeli 1930
Damnyag L., (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 artikkeli 1925
Härkönen S., (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 artikkeli 1921
Peuhkurinen J., (2011) Estimating tree size distributions and timber as.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 126 artikkeli 1909
Routa J., (2011) Effects of forest management on sustainability o.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 123 artikkeli 1906
Ge Z.-M., (2011) Effects of climate change and management on grow.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 122 artikkeli 1905
Vehmas M., (2011) Airborne laser scanning based identification and.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 120 artikkeli 1903
Alam A., (2011) Effects of forest management and climate change .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 117 artikkeli 1902
Straková P., (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 artikkeli 1895
Aakala T., (2010) Tree mortality and deadwood dynamics in late-suc.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 100 artikkeli 1883
Mäkinen A., (2010) Uncertainty in forest simulators and forest plan.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 97 artikkeli 1882
Mola-Yudego B., (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 artikkeli 1867
Räisänen T., (2008) Impacts of climate change and forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 72 artikkeli 1857
Huuskonen S., (2008) Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja e.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 62 artikkeli 1844
Schelhaas M.-J., (2008) Impacts of natural disturbances on the developme.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 56 artikkeli 1841
Jyske T., (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 artikkeli 1838
Malmivaara-Lämsä M., (2008) Effects of recreational use and fragmentation on.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 54 artikkeli 1837
Peltoniemi M., (2007) Country-scale carbon accounting of the vegetatio.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 50 artikkeli 1831
Rasinmäki J., (2007) Management of multi-scale forest resource data o.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 49 artikkeli 1830
Kostiainen K., (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 artikkeli 1829
Favada I. M., (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 artikkeli 1828
Penttinen M., (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 artikkeli 1827
Muukkonen P., (2006) Forest inventory-based large-scale forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 30 artikkeli 1810
Briceño-Elizondo E., (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 artikkeli 1806
González Olabarria J. R., (2006) Integrating fire risk into forest planning Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 23 artikkeli 1807
Smolander S., (2006) Radiative transfer, interception and scattering .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 22 artikkeli 1805
Hyvärinen E., (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 artikkeli 1804
Hongcheng Z., (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 artikkeli 1799
Lehtonen A., (2005) Carbon stocks and flows in forest ecosystems bas.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 11 artikkeli 1794
Matala J., (2005) Impacts of climate change on forest growth: a mo.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 7 artikkeli 1790
Rautiainen M., (2005) The spectral signature of coniferous forests: th.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 6 artikkeli 1789