Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Aapo Rautiainen

On the optimal regulation of land use sector climate impacts

Rautiainen A. (2019). On the optimal regulation of land use sector climate impacts. https://doi.org/10.14214/df.274

Tiivistelmä

Maankäyttö vaikuttaa ilmastoon useaa eri kautta. Väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka maankäytön ilmastovaikutuksia voidaan ohjata optimaalisesti (eli hyvinvoinnin maksimoivalla tavalla) markkinapohjaisia välineitä (kuten tukia ja veroja) hyödyntäen. Väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta ja yhteenvedosta. Kukin osajulkaisuista käsittelee erillistä maankäyttösektorin ilmasto-ohjaukseen liittyvää aihetta.

Ensimmäisessä osajulkaisussa kuvataan kattava biomassan, maaperän ja tuotteiden hiilivarastoja ohjaava politiikka. Erityistä huomiota kiinnitetään maaperän hiilivarastoihin kohdistuvaan ohjaukseen.

Toinen osajulkaisu koskee hakkuutähteiden energiakäytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ohjausta. Näiden päästöjen haitallisuutta verrataan fossiilisten päästöjen haitallisuuteen. Vertailuun perustuen esitetään, kuinka hakkuutähteiden ja fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidiverot voitaisiin yhdenmukaistaa.

Kolmannessa osajulkaisussa tarkastellaan lisäisyysperiaatteen soveltamista metsien hiilitukiin. Ainoastaan lisäisen hiilenvarastoinnin tukeminen vaikuttaa metsikkötason tarkastelussa onnistuvan kiertoaikaa vääristämättä, jos ohjaus toteutetaan hinnoittelemalla kaikki hiilivuot ja keräämällä ylimääräiset (ei-lisäiset) hiilituet pois verottamalla metsämaata tuottavuuden mukaan. Markkinatasolla näin muotoiltu ohjaus kuitenkin vääristää kiertoaikoja ja maan jakautumista eri käyttöihin. Vääristymät voidaan välttää, jos maan verotus kohdistetaan kaikkeen muuhunkin maankäyttöön metsien ohella.

Neljännessä osajulkaisussa esitellään uusi käsite: säteilypakotteen yhteiskunnallinen rajakustannus (engl. Social Cost of Forcing (SCF)). SCF on säteilypakotteen voimistamisesta aiheutuvan yhteiskunnallisen rajahaitan rahallinen arvo. Se on säteilypakotteen perushinta, jonka avulla voidaan arvottaa erilaisia ilmastoa lämmittäviä tekijöitä (kuten kasvihuonekaasupäästöjä tai metsän albedon lämmittävää tehoa). SCF:iin perustuvat hinnat ovat keskenään johdonmukaisia, joten ne soveltuvat käytettäväksi kustannus-hyötyanalyysissa hiilidioksidinpäästöjen yhteiskunnalliseen kustannukseen perustuvan hinnan rinnalla. Niitä voidaan myös hyödyntää erilaisiin ilmastoa lämmittäviin tekijöihin kohdistuvan ohjauksen yhdenmukaistamiseen.

Yhdessä väitöskirjan neljä osajulkaisua tukevat maankäyttösektorin ilmastopolitiikan suunnittelua.

Avainsanat
maankäyttö; metsä; hiili; ilmastonmuutos; ilmastonmuutoksen hillitseminen; ilmastopolitiikka

Julkaistu 20.5.2019

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.274 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Rautiainen A., Lintunen J., Uusivuori J. (2017). Carbon taxation of the land use sector—the economics of soil carbon. Natural Resource Modeling 30(2).

https://doi.org/10.1111/nrm.12126

Rautiainen A., Lintunen J., Uusivuori J. (2018). How harmful is burning logging residues? Adding economics to the emission factors for Nordic tree species. Biomass and Bioenergy 108: 167-177.

https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.11.010

Tahvonen O., Rautiainen A. (2017). Economics of forest carbon storage and the additionality principle. Resource and Energy Economics 50: 124-134.

https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2017.07.001

Rautiainen A., Lintunen J. (2017). Social cost of forcing: A basis for pricing all forcing agents. Ecological Economics 133: 42-51.

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.11.014


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Pikkarainen L. (2022) The effects of planting practices and growing en.. Dissertationes Forestales vol. 2022 no. 327 article id 10750
Senko S. (2021) Nordic forest solutions as an opportunity to ref.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 320 article id 10645
Senko S. (2021) Nordic forest solutions as an opportunity to ref.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 320 article id 10645
Ruotsalainen R. (2021) Economic losses in forest management due to erro.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 318 article id 10638
Waga K. (2021) Unpaved forest road quality assessment using air.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 316 article id 10565
Waga K. (2021) Unpaved forest road quality assessment using air.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 316 article id 10565
Njoghomi E.E. (2021) Tree growth dynamics and ecological recovery in .. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 313 article id 10554
Njoghomi E.E. (2021) Tree growth dynamics and ecological recovery in .. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 313 article id 10554
Parkatti V.-P. (2021) On the economics of continuous cover and rotatio.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 312 article id 10647
Parkatti V.-P. (2021) On the economics of continuous cover and rotatio.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 312 article id 10647
Parkatti V.-P. (2021) On the economics of continuous cover and rotatio.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 312 article id 10647
Hardenbol A.A. (2020) Dynamics of biodiversity-rich deciduous trees an.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 311 article id 10486
Rantala T. (2020) Legitimacy of forest policy – concept analysis a.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 309 article id 10487
Adnan S. (2020) Improvements in forest structural type assessmen.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 306 article id 10467
Assmuth A. (2020) Economics of carbon storage in heterogeneous for.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 304 article id 10464
Assmuth A. (2020) Economics of carbon storage in heterogeneous for.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 304 article id 10464
Assmuth A. (2020) Economics of carbon storage in heterogeneous for.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 304 article id 10464
Kosunen M. (2020) Insect and storm disturbance in boreal forests —.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 300 article id 10430
Laturi J. (2020) Optimal forestry under climate policy Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 299 article id 10412
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Pyörälä J. (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 article id 10368
Pyörälä J. (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 article id 10368
Korhonen J.F.J. (2020) Nitrogen cycling from the perspective of boreal .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 293 article id 10378
Selkimäki M. (2020) Integrating erosion risk into forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 290 article id 10328
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Kulha N. (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 article id 10298
Trishkin M. (2019) Assessment of forest industries compliance to fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 285 article id 10268
Trishkin M. (2019) Assessment of forest industries compliance to fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 285 article id 10268
Rissanen K. (2019) Scots pine resin and BVOC emissions in relation .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 283 article id 10275
Devkota B.P. (2019) From participation to responsiveness: The changi.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 282 article id 10255
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Salo K. (2019) The structure of macrofungal assemblages in bore.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 279 article id 10206
Salo K. (2019) The structure of macrofungal assemblages in bore.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 279 article id 10206
Kantola T. (2019) Forest health monitoring in transition: Evaluati.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 278 article id 10199
Junttila S. (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 article id 10201
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Mäki M. (2019) Volatile organic compound fluxes from northern f.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 275 article id 10184
Rautiainen A. (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 article id 10182
Khanam T. (2019) Structural shifts, fossil fuel substitution and .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 270 article id 10153
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Rodríguez A. (2018) Promoting biodiversity and ecosystem services in.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 266 article id 10073
Rodríguez A. (2018) Promoting biodiversity and ecosystem services in.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 266 article id 10073
Tikkinen M. (2018) Improved propagation efficiency in a laboratory–.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 265 article id 10064
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
Lampela M. (2018) Ecological prerequisites for successful reforest.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 263 article id 10087
Himanen K. (2018) Seed quality attributes in seedling production o.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 261 article id 10046
Himanen K. (2018) Seed quality attributes in seedling production o.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 261 article id 10046
Kaarakka L. (2018) Soil changes and long-term ecosystem recovery fr.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 260 article id 10042
Čugunovs M. (2018) Impacts of fire in active and passive restoratio.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 259 article id 10047
Pascual Arranz A. (2018) Improving forest management planning by means of.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 257 article id 10020
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Rämö J. (2017) On the economics of continuous cover forestry Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 245 article id 9900
Rämö J. (2017) On the economics of continuous cover forestry Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 245 article id 9900
Rämö J. (2017) On the economics of continuous cover forestry Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 245 article id 9900
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Silvennoinen H. (2017) Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus k.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 242 article id 7732
Silvennoinen H. (2017) Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus k.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 242 article id 7732
Honkaniemi J. (2017) Integrating mechanistic disturbance models and s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 241 article id 7726
Laine T. (2017) Mechanized tree planting in Finland and improvin.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 239 article id 7700
Laine T. (2017) Mechanized tree planting in Finland and improvin.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 239 article id 7700
Uotila K. (2017) Optimization of early cleaning and precommercial.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 231 article id 2014
Adamczyk S. (2016) The role of terpenes in carbon and nitrogen cycl.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 228 article id 2011
Rana M. (2016) Selection of training areas for remote sensing-b.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 227 article id 2009
Rana M. (2016) Selection of training areas for remote sensing-b.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 227 article id 2009
Wang A.-F. (2016) Effect of waterlogging on boreal forest tree see.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 224 article id 2010
Holopainen J. (2016) Changing institutions and consumer-driven develo.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 223 article id 2006
D’Amato D. (2016) The ecosystem services approach in corporate sus.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 221 article id 2004
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Saarinen N. (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 article id 1998
Viitala E.-J. (2016) The emergence and early development of forest re.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 212 article id 1995
Melin M. (2015) Studying habitat use and behavior of moose (A.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 209 article id 1993
Haltia E. (2015) Contingent valuation and choice experiment of ci.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 204 article id 1987
Fabra-Crespo M. (2015) Perceptions, realities and forest communication Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 199 article id 1983
Fabra-Crespo M. (2015) Perceptions, realities and forest communication Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 199 article id 1983
Mattila O. (2015) Towards service-dominant thinking in the Finnish.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 198 article id 1982
Kankare V. (2015) The prediction of single-tree biomass, logging r.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 195 article id 1977
Kankare V. (2015) The prediction of single-tree biomass, logging r.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 195 article id 1977
Pippuri I. (2015) Airborne laser scanning based forest inventory f.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 193 article id 1980
Torssonen P. (2015) Potential of forest biomass production and utili.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 192 article id 1976
Torssonen P. (2015) Potential of forest biomass production and utili.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 192 article id 1976
Torssonen P. (2015) Potential of forest biomass production and utili.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 192 article id 1976
Maanavilja L. (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 article id 1975
Vilén T. (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 article id 1972
Vilén T. (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 article id 1972
Karttunen K. (2015) Added-value innovation of forest biomass supply .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 186 article id 1968
Karttunen K. (2015) Added-value innovation of forest biomass supply .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 186 article id 1968
Turtiainen M. (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 article id 1974
Hou Z. (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 article id 1966
Hou Z. (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 article id 1966
Zhang Y. (2014) Internationalization of the forest industry: a c.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 180 article id 1961
Kankaanhuhta V. (2014) Quality management of forest regeneration activi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 174 article id 1956
Saari P. (2014) Dynamics of vegetation, nitrogen and carbon as i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 173 article id 1957
Goltsev V. (2014) Estimation of potential production of energy woo.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 171 article id 1954
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Hamunen K. (2013) Forest owners’ social networks – possibilities t.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 169 article id 1952
Laurila J. (2013) Moisture content, weight loss and potential of e.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 167 article id 1950
Saarinen M. (2013) Männyn kylvö ja luontainen taimettuminen vanhoil.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 164 article id 1947
Pearson M. (2013) Maximizing peatland forest regeneration success .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 159 article id 1942
Niskanen A.-M. (2013) Clonal variation in Scots pine (Pinus sylvest.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 157 article id 1940
Aaltonen H. (2012) Exchange of volatile organic compounds in the bo.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 154 article id 1937
Kettula K. (2012) Towards professional growth: essays on learning .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 152 article id 1934
Pakkala T. (2012) Spatial ecology of breeding birds in forest land.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 151 article id 1933
Ramcilovic-Suominen S. (2012) Forest law compliance in the High-Forest Zone of.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 149 article id 1932
Ramcilovic-Suominen S. (2012) Forest law compliance in the High-Forest Zone of.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 149 article id 1932
Ramcilovic-Suominen S. (2012) Forest law compliance in the High-Forest Zone of.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 149 article id 1932
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Röser D. (2012) Operational efficiency of forest energy supply c.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 146 article id 1928
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Hiltunen V. (2012) Developing decision support in participatory str.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 141 article id 1924
Barua S. (2012) Effects of taxes and climate policy instruments .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 139 article id 1922
Barua S. (2012) Effects of taxes and climate policy instruments .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 139 article id 1922
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Kulmala L. (2011) Photosynthesis of ground vegetation in boreal Sc.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 132 article id 1917
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Wang L. (2011) Factors affecting perceptions of corporate socia.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 130 article id 1913
Arevalo J. (2011) International perceptions of university forestry.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 128 article id 1912
Routa J. (2011) Effects of forest management on sustainability o.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 123 article id 1906
Vehmas M. (2011) Airborne laser scanning based identification and.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 120 article id 1903
Vehmas M. (2011) Airborne laser scanning based identification and.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 120 article id 1903
Alam A. (2011) Effects of forest management and climate change .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 117 article id 1902
Alam A. (2011) Effects of forest management and climate change .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 117 article id 1902
Primmer E. (2010) Integrating biodiversity conservation into fores.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 109 article id 1892
Primmer E. (2010) Integrating biodiversity conservation into fores.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 109 article id 1892
Vauhkonen J. (2010) Estimating single-tree attributes by airborne la.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 104 article id 1884
Cao T. (2010) Silvicultural decisions based on simulation-opti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 103 article id 1885
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Aakala T. (2010) Tree mortality and deadwood dynamics in late-suc.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 100 article id 1883
Komulainen M. (2010) Forestscapes – a forest landscape typology as an.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 98 article id 1880
Mäkinen A. (2010) Uncertainty in forest simulators and forest plan.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 97 article id 1882
Torniainen T. (2009) Institutions and forest tenure in the Russian fo.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 95 article id 1878
Gritten D. (2009) Facilitating resolution of forest conflicts thro.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 91 article id 1873
Miettinen J. (2009) Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 90 article id 1874
Miettinen J. (2009) Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 90 article id 1874
Liu C. (2009) From a tree to a stand in Finnish boreal forests.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 88 article id 1869
Hujala T. (2009) Owner-driven decision support in holding-specifi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 85 article id 1870
Hujala T. (2009) Owner-driven decision support in holding-specifi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 85 article id 1870
Kojola S. (2009) Kohti hyvää suometsien hoitoa – harvennusten ja .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 83 article id 1866
Schuck A. (2009) Perspectives and limitations of Finnish higher f.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 78 article id 1861
Räisänen T. (2008) Impacts of climate change and forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 72 article id 1857
Räisänen T. (2008) Impacts of climate change and forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 72 article id 1857
Raiskila S. (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 article id 1851
Thessler S. (2008) Remote sensing of floristic patterns in the lowl.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 59 article id 1840
Jyske T. (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 article id 1838
Malmivaara-Lämsä M. (2008) Effects of recreational use and fragmentation on.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 54 article id 1837
Malmivaara-Lämsä M. (2008) Effects of recreational use and fragmentation on.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 54 article id 1837
Kanerva S. (2007) Plant secondary compounds and soil microbial pro.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 52 article id 1836
Janse G. (2007) Communication in forest policy decision-making i.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 48 article id 1833
Leskinen L. (2007) Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoimi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 44 article id 1832
Leskinen L. (2007) Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoimi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 44 article id 1832
Leskinen L. (2007) Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoimi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 44 article id 1832
Leskinen L. (2007) Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoimi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 44 article id 1832
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Garcia-Gonzalo J. (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 article id 1824
Garcia-Gonzalo J. (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 article id 1824
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Pihlatie M. (2007) Nitrous oxide emissions from selected natural an.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 36 article id 1818
Heinonen T. (2007) Developing spatial optimization in forest planning Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 34 article id 1817
Löfman S. (2006) Changes in forest landscape structure in souther.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 32 article id 1814
Löfman S. (2006) Changes in forest landscape structure in souther.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 32 article id 1814
Karjalainen E. (2006) The visual preferences for forest regeneration a.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 31 article id 1815
Muukkonen P. (2006) Forest inventory-based large-scale forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 30 article id 1810
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Hokkanen P. (2006) Vegetation patterns of boreal herb-rich forests .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 27 article id 1811
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Briceño-Elizondo E. (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 article id 1806
Briceño-Elizondo E. (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 article id 1806
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Lehtonen A. (2005) Carbon stocks and flows in forest ecosystems bas.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 11 article id 1794
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Haara A. (2005) The uncertainty of forest management planning da.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 8 article id 1791
Matala J. (2005) Impacts of climate change on forest growth: a mo.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 7 article id 1790
Larjavaara M. (2005) Climate and forest fires in Finland – influence .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 5 article id 1788