Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Helena Haakana

Multi-source forest inventory data for forest production and utilization analyses at different levels

Haakana H. (2017). Multi-source forest inventory data for forest production and utilization analyses at different levels. https://doi.org/10.14214/df.243

Tiivistelmä

Valtakunnalliset ja alueelliset arviot metsien vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista ja tulevista hakkuumahdollisuuksista perustuvat yleensä Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuottamaan koeala-aineistoon. Tarve vastaavanlaisille skenaariolaskelmille paikallisella tasolla on lisääntynyt kuten myös tarve sisällyttää laskelmiin paikkaan sidottua tietoa. VMI:n suhteellisen harvan otannan takia skenaariolaskelmia ei kuitenkaan voi tehdä pelkästään VMI-koealojen perusteella maakuntatasoa pienemmillä alueilla. Väitöskirjassa selvittiin mahdollisuutta tuottaa laskelmien lähtöaineisto VMI-koealoja, satelliittikuvia ja k:n lähimmän naapurin estimointimenetelmää käyttäen. Menetelmää hyödynnettiin ensin arvioitaessa metsien hallinnollisten ja teknisten käyttörajoitusten vaikutusta puuntuotantoon kahden kylän alueella Itä-Suomessa. Toisessa sovelluksessa arvioitiin liito-oravalle sopivien elinympäristöjen määrän kehittymistä kolmessa eri hakkuuskenaariossa metsäkeskusalueittain.

Skenaariolaskelmissa käytettiin MELA (Metsälaskelma) -ohjelmistoa. Laskentakuviot puuston kehitys- ja käsittelyvaihtoehtojen simulointia varten muodostettiin satelliittikuvien segmentoinnin ja puuntuotannon rajoitustietojen avulla. Laskentakuvioille haettiin satelliittikuvien avulla sävyarvoiltaan lähimmät VMI-koealat, joille estimoitiin uudet painot eli edustavuus kyseisellä laskentakuviolla. Työssä tarkasteltiin erilaisten segmentointimenetelmien ja sävyarvopiirteiden käyttöä estimoinnissa. Metsikkökuvioita mahdollisimman hyvin vastaavien segmenttien ansiosta liito-oravalle sopivien elinympäristöjen ennustamisessa voitiin käyttää kuvio- ja maisematason malleja.

Laskenta-aineiston tuottaminen satelliittikuviin perustuvalla koealapainojen estimoinnilla osoittautui käyttökelpoiseksi menetelmäksi, joka mahdollistaa skenaariolaskelmat pienemmillä alueilla kuin olisi mahdollista pelkän VMI-koeala-aineiston avulla, esimerkiksi kuntatasolla. Hyvän maantieteellisen kattavuuden ja jatkuvuuden ansiosta satelliittikuvat ja VMI ovat kustannustehokkaita tietolähteitä ja esitetyn menetelmän avulla VMI-aineistoa voidaan käyttää metsien käyttö- ja tuotantomahdollisuuksien arvioinnissa myös paikallistasolla.

Avainsanat
metsäsuunnittelu; skenaariomallinnus; k; n lähimmän naapurin estimointimenetelmä; Landsat satelliittikuva; kaukokartoitus; puuntuotannon rajoitus

Julkaistu 8.8.2017

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.243 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Mäkelä H., Pekkarinen A. (2001). Estimation of timber volume at the sample plot level by means of image segmentation and Landsat TM imagery. Remote Sensing of Environment 77(1): 66–75.

http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(01)00194-8

Mäkelä H., Hirvelä H., Nuutinen T., Kärkkäinen L. (2011). Estimating forest data for analyses of forest production and utilization possibilities at local-level by means of multi-source National Forest Inventory. Forest Ecology and Management 262: 1245–1359.

http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2011.06.027

Kärkkäinen L., Nuutinen T., Hirvelä H., Mäkelä H. (2011). Effects of administrative land-use and technical land-form constraints on timber production at the landscape level. Scandinavian Journal of Forest Research 26(2): 120–127.

http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2010.536568

Haakana H., Hirvelä H., Hanski I. K., Packalen T. (2017). Comparing regional forest policy scenarios in terms of predicted suitable habitats for the Siberian flying squirrel (Pteromys volans). Scandinavian Journal of Forest Research 32(2): 185–195.

http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2016.1221991


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Laturi J. (2020) Optimal forestry under climate policy Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 299 article id 10412
Laturi J. (2020) Optimal forestry under climate policy Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 299 article id 10412
Laturi J. (2020) Optimal forestry under climate policy Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 299 article id 10412
Cai C. (2020) Effects of long-term moisture and weather exposu.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 298 article id 10387
Cai C. (2020) Effects of long-term moisture and weather exposu.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 298 article id 10387
Cai C. (2020) Effects of long-term moisture and weather exposu.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 298 article id 10387
Cai C. (2020) Effects of long-term moisture and weather exposu.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 298 article id 10387
Kukkonen M. (2020) Single sensor airborne data sources for forest i.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 297 article id 10390
Kukkonen M. (2020) Single sensor airborne data sources for forest i.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 297 article id 10390
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Miettinen J. (2020) Essays on optimal forest management and water pr.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 296 article id 10388
Pyörälä J. (2020) Assessing wood properties in standing timber wit.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 295 article id 10368
Räty J. (2020) Prediction of diameter distributions in boreal f.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 294 article id 10364
Räty J. (2020) Prediction of diameter distributions in boreal f.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 294 article id 10364
Räty J. (2020) Prediction of diameter distributions in boreal f.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 294 article id 10364
Räty J. (2020) Prediction of diameter distributions in boreal f.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 294 article id 10364
Korhonen J.F.J. (2020) Nitrogen cycling from the perspective of boreal .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 293 article id 10378
Korhonen J.F.J. (2020) Nitrogen cycling from the perspective of boreal .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 293 article id 10378
Korhonen J.F.J. (2020) Nitrogen cycling from the perspective of boreal .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 293 article id 10378
Kunttu J. (2020) Wood utilization scenarios and their sustainabil.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 292 article id 10335
Kunttu J. (2020) Wood utilization scenarios and their sustainabil.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 292 article id 10335
Kunttu J. (2020) Wood utilization scenarios and their sustainabil.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 292 article id 10335
Tahvanainen V. (2020) The availability and supply of marketed mushroom.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 291 article id 10325
Tahvanainen V. (2020) The availability and supply of marketed mushroom.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 291 article id 10325
Selkimäki M. (2020) Integrating erosion risk into forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 290 article id 10328
Selkimäki M. (2020) Integrating erosion risk into forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 290 article id 10328
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Pynnönen S. (2020) Knowledge use in the management of privately own.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 289 article id 10314
Aaltonen H. (2020) Carbon dynamics in forest fire affected permafro.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 288 article id 10332
Rahman A. (2020) Inter-disciplinary analysis for synthesising wee.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 287 article id 10308
Rahman A. (2020) Inter-disciplinary analysis for synthesising wee.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 287 article id 10308
Kulha N. (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 article id 10298
Kulha N. (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 article id 10298
Kulha N. (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 article id 10298
Trishkin M. (2019) Assessment of forest industries compliance to fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 285 article id 10268
Trishkin M. (2019) Assessment of forest industries compliance to fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 285 article id 10268
Levkoev E. (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 article id 10266
Levkoev E. (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 article id 10266
Levkoev E. (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 article id 10266
Levkoev E. (2019) Differences in growth, wood density and wood ana.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 284 article id 10266
Rissanen K. (2019) Scots pine resin and BVOC emissions in relation .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 283 article id 10275
Devkota B.P. (2019) From participation to responsiveness: The changi.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 282 article id 10255
Devkota B.P. (2019) From participation to responsiveness: The changi.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 282 article id 10255
Jokinen M. (2019) Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 281 article id 10231
Jokinen M. (2019) Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 281 article id 10231
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Häyrinen L. (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 article id 10222
Salo K. (2019) The structure of macrofungal assemblages in bore.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 279 article id 10206
Salo K. (2019) The structure of macrofungal assemblages in bore.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 279 article id 10206
Kantola T. (2019) Forest health monitoring in transition: Evaluati.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 278 article id 10199
Kantola T. (2019) Forest health monitoring in transition: Evaluati.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 278 article id 10199
Junttila S. (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 article id 10201
Junttila S. (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 article id 10201
Junttila S. (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 article id 10201
Junttila S. (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 article id 10201
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Prinz R. (2019) Improving performance and energy efficiency of b.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 276 article id 10203
Mäki M. (2019) Volatile organic compound fluxes from northern f.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 275 article id 10184
Mäki M. (2019) Volatile organic compound fluxes from northern f.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 275 article id 10184
Rautiainen A. (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 article id 10182
Rautiainen A. (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 article id 10182
Rautiainen A. (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 article id 10182
Natarajan K. (2019) Mapping investment environment by optimizing the.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 273 article id 10194
Natarajan K. (2019) Mapping investment environment by optimizing the.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 273 article id 10194
White J.C. (2019) Improving capacity for large-area monitoring of .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 272 article id 10166
White J.C. (2019) Improving capacity for large-area monitoring of .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 272 article id 10166
White J.C. (2019) Improving capacity for large-area monitoring of .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 272 article id 10166
White J.C. (2019) Improving capacity for large-area monitoring of .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 272 article id 10166
White J.C. (2019) Improving capacity for large-area monitoring of .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 272 article id 10166
Kashif M. (2019) Mycoviruses infecting the forest pathogen Het.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 271 article id 10156
Kashif M. (2019) Mycoviruses infecting the forest pathogen Het.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 271 article id 10156
Kashif M. (2019) Mycoviruses infecting the forest pathogen Het.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 271 article id 10156
Kashif M. (2019) Mycoviruses infecting the forest pathogen Het.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 271 article id 10156
Khanam T. (2019) Structural shifts, fossil fuel substitution and .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 270 article id 10153
Makkonen M. (2019) Renewing the sawmill industry: studies on innova.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 269 article id 10144
Makkonen M. (2019) Renewing the sawmill industry: studies on innova.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 269 article id 10144
Makkonen M. (2019) Renewing the sawmill industry: studies on innova.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 269 article id 10144
Makkonen M. (2019) Renewing the sawmill industry: studies on innova.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 269 article id 10144
Mohamedou C. (2019) Improving local forest growth prediction by terr.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 268 article id 10142
Mohamedou C. (2019) Improving local forest growth prediction by terr.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 268 article id 10142
Mohamedou C. (2019) Improving local forest growth prediction by terr.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 268 article id 10142
Mohamedou C. (2019) Improving local forest growth prediction by terr.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 268 article id 10142
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
Tikkinen M. (2018) Improved propagation efficiency in a laboratory–.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 265 article id 10064
Tikkinen M. (2018) Improved propagation efficiency in a laboratory–.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 265 article id 10064
Tikkinen M. (2018) Improved propagation efficiency in a laboratory–.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 265 article id 10064
Tikkinen M. (2018) Improved propagation efficiency in a laboratory–.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 265 article id 10064
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
Lampela M. (2018) Ecological prerequisites for successful reforest.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 263 article id 10087
Himanen K. (2018) Seed quality attributes in seedling production o.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 261 article id 10046
Kaarakka L. (2018) Soil changes and long-term ecosystem recovery fr.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 260 article id 10042
Kaarakka L. (2018) Soil changes and long-term ecosystem recovery fr.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 260 article id 10042
Kaarakka L. (2018) Soil changes and long-term ecosystem recovery fr.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 260 article id 10042
Čugunovs M. (2018) Impacts of fire in active and passive restoratio.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 259 article id 10047
Čugunovs M. (2018) Impacts of fire in active and passive restoratio.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 259 article id 10047
Díaz-Yáñez O. (2018) Integrating the risk of natural disturbances in.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 258 article id 10028
Pascual Arranz A. (2018) Improving forest management planning by means of.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 257 article id 10020
Pascual Arranz A. (2018) Improving forest management planning by means of.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 257 article id 10020
Pascual Arranz A. (2018) Improving forest management planning by means of.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 257 article id 10020
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Muinonen E. (2018) Optical data-driven multi-source forest inventor.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 256 article id 10029
Baul T.K. (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 article id 10007
Baul T.K. (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 article id 10007
Baul T.K. (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 article id 10007
Baul T.K. (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 article id 10007
Baul T.K. (2018) Climate impacts of carbon sequestration of fores.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 255 article id 10007
Berka A.L. (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 article id 9995
Berka A.L. (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 article id 9995
Berka A.L. (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 article id 9995
Berka A.L. (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 article id 9995
Berka A.L. (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 article id 9995
Berka A.L. (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 article id 9995
Vanhatalo A. (2018) Long-term dynamics of BVOC production, storage a.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 253 article id 9991
Vanhatalo A. (2018) Long-term dynamics of BVOC production, storage a.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 253 article id 9991
Vanhatalo A. (2018) Long-term dynamics of BVOC production, storage a.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 253 article id 9991
Vanhatalo A. (2018) Long-term dynamics of BVOC production, storage a.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 253 article id 9991
Putkinen A. (2018) Sphagnum-associated methanotrophs – a res.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 252 article id 9990
Putkinen A. (2018) Sphagnum-associated methanotrophs – a res.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 252 article id 9990
Putkinen A. (2018) Sphagnum-associated methanotrophs – a res.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 252 article id 9990
Putkinen A. (2018) Sphagnum-associated methanotrophs – a res.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 252 article id 9990
Putkinen A. (2018) Sphagnum-associated methanotrophs – a res.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 252 article id 9990
Kaakkurivaara T. (2018) Innovative methods for measuring and improving t.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 251 article id 9989
Kaakkurivaara T. (2018) Innovative methods for measuring and improving t.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 251 article id 9989
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Väätäinen K. (2018) Developing forest chips supply chains by redesig.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 250 article id 9957
Pekkarinen A.-J. (2018) Ecology and economics of reindeer herding systems Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 249 article id 9959
Pekkarinen A.-J. (2018) Ecology and economics of reindeer herding systems Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 249 article id 9959
Pekkarinen A.-J. (2018) Ecology and economics of reindeer herding systems Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 249 article id 9959
Olascoaga B. (2018) Leaf optical properties and dynamics of photosyn.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 247 article id 9953
Olascoaga B. (2018) Leaf optical properties and dynamics of photosyn.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 247 article id 9953
Olascoaga B. (2018) Leaf optical properties and dynamics of photosyn.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 247 article id 9953
Olascoaga B. (2018) Leaf optical properties and dynamics of photosyn.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 247 article id 9953
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Rämö J. (2017) On the economics of continuous cover forestry Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 245 article id 9900
Rämö J. (2017) On the economics of continuous cover forestry Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 245 article id 9900
Rämö J. (2017) On the economics of continuous cover forestry Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 245 article id 9900
Pasanen H. (2017) Ecological effects of disturbance-based restorat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 244 article id 7781
Pasanen H. (2017) Ecological effects of disturbance-based restorat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 244 article id 7781
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Haakana H. (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 article id 7767
Silvennoinen H. (2017) Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus k.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 242 article id 7732
Silvennoinen H. (2017) Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus k.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 242 article id 7732
Silvennoinen H. (2017) Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus k.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 242 article id 7732
Honkaniemi J. (2017) Integrating mechanistic disturbance models and s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 241 article id 7726
Honkaniemi J. (2017) Integrating mechanistic disturbance models and s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 241 article id 7726
Honkaniemi J. (2017) Integrating mechanistic disturbance models and s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 241 article id 7726
Honkaniemi J. (2017) Integrating mechanistic disturbance models and s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 241 article id 7726
Korrensalo A. (2017) Behind the stability of boreal bog carbon sink: .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 240 article id 7724
Korrensalo A. (2017) Behind the stability of boreal bog carbon sink: .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 240 article id 7724
Korrensalo A. (2017) Behind the stability of boreal bog carbon sink: .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 240 article id 7724
Laine T. (2017) Mechanized tree planting in Finland and improvin.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 239 article id 7700
Laine T. (2017) Mechanized tree planting in Finland and improvin.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 239 article id 7700
Könönen M. (2017) Tropical peat decomposability expressed through .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 237 article id 7698
Könönen M. (2017) Tropical peat decomposability expressed through .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 237 article id 7698
Könönen M. (2017) Tropical peat decomposability expressed through .. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 237 article id 7698
Wang B. (2017) Responses of temporal and spatial variation in s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 236 article id 7689
Lindfors L. (2017) Low apoplastic water potential in trees - dehydr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 235 article id 7006
Schiestl-Aalto P. (2017) Modelling intra- and inter-annual growth dynamic.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 234 article id 6996
Schiestl-Aalto P. (2017) Modelling intra- and inter-annual growth dynamic.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 234 article id 6996
Schiestl-Aalto P. (2017) Modelling intra- and inter-annual growth dynamic.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 234 article id 6996
Nikula A. (2017) Resource selection of moose Alces alces a.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 233 article id 5661
Nikula A. (2017) Resource selection of moose Alces alces a.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 233 article id 5661
Koskinen M. (2017) Impacts of restoration of forestry-drained peatl.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 232 article id 2015
Uotila K. (2017) Optimization of early cleaning and precommercial.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 231 article id 2014
Uotila K. (2017) Optimization of early cleaning and precommercial.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 231 article id 2014
Uotila K. (2017) Optimization of early cleaning and precommercial.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 231 article id 2014
Tanhuanpää T. (2016) Developing laser scanning applications for mappi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 230 article id 2013
Tanhuanpää T. (2016) Developing laser scanning applications for mappi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 230 article id 2013
Tanhuanpää T. (2016) Developing laser scanning applications for mappi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 230 article id 2013
Tanhuanpää T. (2016) Developing laser scanning applications for mappi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 230 article id 2013
Chan T. (2016) Dynamic variations in bark hydraulics – understa.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 229 article id 2012
Chan T. (2016) Dynamic variations in bark hydraulics – understa.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 229 article id 2012
Chan T. (2016) Dynamic variations in bark hydraulics – understa.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 229 article id 2012
Adamczyk S. (2016) The role of terpenes in carbon and nitrogen cycl.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 228 article id 2011
Adamczyk S. (2016) The role of terpenes in carbon and nitrogen cycl.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 228 article id 2011
Adamczyk S. (2016) The role of terpenes in carbon and nitrogen cycl.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 228 article id 2011
Rana M. (2016) Selection of training areas for remote sensing-b.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 227 article id 2009
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Wang A.-F. (2016) Effect of waterlogging on boreal forest tree see.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 224 article id 2010
Wang A.-F. (2016) Effect of waterlogging on boreal forest tree see.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 224 article id 2010
Wang A.-F. (2016) Effect of waterlogging on boreal forest tree see.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 224 article id 2010
Holopainen J. (2016) Changing institutions and consumer-driven develo.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 223 article id 2006
Holopainen J. (2016) Changing institutions and consumer-driven develo.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 223 article id 2006
Holopainen J. (2016) Changing institutions and consumer-driven develo.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 223 article id 2006
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
D’Amato D. (2016) The ecosystem services approach in corporate sus.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 221 article id 2004
D’Amato D. (2016) The ecosystem services approach in corporate sus.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 221 article id 2004
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Matthies B. (2016) A service-dominant perspective on payments for e.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 219 article id 2001
Matthies B. (2016) A service-dominant perspective on payments for e.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 219 article id 2001
Matthies B. (2016) A service-dominant perspective on payments for e.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 219 article id 2001
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Korhonen J. (2016) On the high road to future forest sector competi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 217 article id 2000
Korhonen J. (2016) On the high road to future forest sector competi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 217 article id 2000
Korhonen J. (2016) On the high road to future forest sector competi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 217 article id 2000
Saarinen N. (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 article id 1998
Saarinen N. (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 article id 1998
Saarinen N. (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 article id 1998
Vuorio V. (2016) Conservation biology of the great crested newt i.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 214 article id 1997
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Viitala E.-J. (2016) The emergence and early development of forest re.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 212 article id 1995
Hurmekoski E. (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 211 article id 1994
Hurmekoski E. (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 211 article id 1994
Hurmekoski E. (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 211 article id 1994
Hurmekoski E. (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 211 article id 1994
Hurmekoski E. (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 211 article id 1994
Hassan M. (2015) Supply and demand of biomass based energy: rural.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 210 article id 1992
Hassan M. (2015) Supply and demand of biomass based energy: rural.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 210 article id 1992
Hassan M. (2015) Supply and demand of biomass based energy: rural.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 210 article id 1992
Hassan M. (2015) Supply and demand of biomass based energy: rural.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 210 article id 1992
Melin M. (2015) Studying habitat use and behavior of moose (A.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 209 article id 1993
Melin M. (2015) Studying habitat use and behavior of moose (A.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 209 article id 1993
Melin M. (2015) Studying habitat use and behavior of moose (A.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 209 article id 1993
Aalto J. (2015) Seasonal and spatial variation of VOC emissions .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 208 article id 1991
Aalto J. (2015) Seasonal and spatial variation of VOC emissions .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 208 article id 1991
Aalto J. (2015) Seasonal and spatial variation of VOC emissions .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 208 article id 1991
Zyadin A. (2015) Prospects for renewable energy education (REE) i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 207 article id 1990
Zyadin A. (2015) Prospects for renewable energy education (REE) i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 207 article id 1990
Kymäläinen M. (2015) Moisture sorption properties and fungal degradat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 206 article id 1973
Kymäläinen M. (2015) Moisture sorption properties and fungal degradat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 206 article id 1973
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Haltia E. (2015) Contingent valuation and choice experiment of ci.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 204 article id 1987
Korpunen H. (2015) Activity-based costing method in forest industry.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 203 article id 1989
Korpunen H. (2015) Activity-based costing method in forest industry.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 203 article id 1989
Korpunen H. (2015) Activity-based costing method in forest industry.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 203 article id 1989
Yang M. (2015) The use of lignocellulosic biomass for fermentat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 202 article id 1986
Yang M. (2015) The use of lignocellulosic biomass for fermentat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 202 article id 1986
Yang M. (2015) The use of lignocellulosic biomass for fermentat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 202 article id 1986
Saarela S. (2015) Use of remotely sensed auxiliary data for improv.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 201 article id 1984
Hovi A. (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 article id 1985
Hovi A. (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 article id 1985
Hovi A. (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 article id 1985
Hovi A. (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 article id 1985
Fabra-Crespo M. (2015) Perceptions, realities and forest communication Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 199 article id 1983
Fabra-Crespo M. (2015) Perceptions, realities and forest communication Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 199 article id 1983
Fabra-Crespo M. (2015) Perceptions, realities and forest communication Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 199 article id 1983
Mattila O. (2015) Towards service-dominant thinking in the Finnish.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 198 article id 1982
Mattila O. (2015) Towards service-dominant thinking in the Finnish.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 198 article id 1982
Verkerk P. (2015) Assessing impacts of intensified biomass removal.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 197 article id 1979
Verkerk P. (2015) Assessing impacts of intensified biomass removal.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 197 article id 1979
Vihervuori L. (2015) Ecological interactions between herbivores and s.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 196 article id 1981
Vihervuori L. (2015) Ecological interactions between herbivores and s.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 196 article id 1981
Vihervuori L. (2015) Ecological interactions between herbivores and s.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 196 article id 1981
Vihervuori L. (2015) Ecological interactions between herbivores and s.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 196 article id 1981
Kankare V. (2015) The prediction of single-tree biomass, logging r.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 195 article id 1977
Kankare V. (2015) The prediction of single-tree biomass, logging r.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 195 article id 1977
Niinistö S. (2015) Soil CO2 efflux in boreal pine forest.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 194 article id 1978
Pippuri I. (2015) Airborne laser scanning based forest inventory f.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 193 article id 1980
Pippuri I. (2015) Airborne laser scanning based forest inventory f.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 193 article id 1980
Torssonen P. (2015) Potential of forest biomass production and utili.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 192 article id 1976
Maanavilja L. (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 article id 1975
Maanavilja L. (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 article id 1975
Maanavilja L. (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 article id 1975
Holopainen S. (2015) Duck habitat use and reproduction in boreal wetl.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 190 article id 1971
Holopainen S. (2015) Duck habitat use and reproduction in boreal wetl.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 190 article id 1971
Vilén T. (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 article id 1972
Vilén T. (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 article id 1972
Vilén T. (2015) Effects of changes in land-use, age-structure an.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 188 article id 1972
Majasalmi T. (2015) Estimation of leaf area index and the fraction o.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 187 article id 1970
Majasalmi T. (2015) Estimation of leaf area index and the fraction o.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 187 article id 1970
Karttunen K. (2015) Added-value innovation of forest biomass supply .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 186 article id 1968
Turtiainen M. (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 article id 1974
Turtiainen M. (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 article id 1974
Turtiainen M. (2015) Modelling bilberry and cowberry yields in Finlan.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 185 article id 1974
Delgado-matas C. (2015) Optimal management of the Umbundu traditional la.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 178 article id 1967
Delgado-matas C. (2015) Optimal management of the Umbundu traditional la.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 178 article id 1967
Delgado-matas C. (2015) Optimal management of the Umbundu traditional la.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 178 article id 1967
Hou Z. (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 article id 1966
Hou Z. (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 article id 1966
Hou Z. (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 article id 1966
Hou Z. (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 article id 1966
Leppälammi-Kujansuu J. (2014) Norway spruce fine root dynamics and carbon inpu.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 183 article id 1965
Leppälammi-Kujansuu J. (2014) Norway spruce fine root dynamics and carbon inpu.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 183 article id 1965
Leppälammi-Kujansuu J. (2014) Norway spruce fine root dynamics and carbon inpu.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 183 article id 1965
Leppälammi-Kujansuu J. (2014) Norway spruce fine root dynamics and carbon inpu.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 183 article id 1965
Xu Q. (2014) Calibration of the tree size distributions by co.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 182 article id 1964
Xu Q. (2014) Calibration of the tree size distributions by co.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 182 article id 1964
Xu Q. (2014) Calibration of the tree size distributions by co.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 182 article id 1964
Haapanen R. (2014) Feature extraction and selection in remote sensi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 181 article id 1963
Haapanen R. (2014) Feature extraction and selection in remote sensi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 181 article id 1963
Haapanen R. (2014) Feature extraction and selection in remote sensi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 181 article id 1963
Haapanen R. (2014) Feature extraction and selection in remote sensi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 181 article id 1963
Zhang Y. (2014) Internationalization of the forest industry: a c.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 180 article id 1961
Zhang Y. (2014) Internationalization of the forest industry: a c.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 180 article id 1961
Manavakun N. (2014) Harvesting operations in eucalyptus plantations .. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 177 article id 1960
Manavakun N. (2014) Harvesting operations in eucalyptus plantations .. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 177 article id 1960
Manavakun N. (2014) Harvesting operations in eucalyptus plantations .. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 177 article id 1960
Ojanen P. (2014) Estimation of greenhouse gas balance for forestr.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 176 article id 1959
Ojanen P. (2014) Estimation of greenhouse gas balance for forestr.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 176 article id 1959
Petty A. (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 article id 1958
Petty A. (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 article id 1958
Petty A. (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 article id 1958
Petty A. (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 article id 1958
Kankaanhuhta V. (2014) Quality management of forest regeneration activi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 174 article id 1956
Kankaanhuhta V. (2014) Quality management of forest regeneration activi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 174 article id 1956
Kankaanhuhta V. (2014) Quality management of forest regeneration activi.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 174 article id 1956
Saari P. (2014) Dynamics of vegetation, nitrogen and carbon as i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 173 article id 1957
Saari P. (2014) Dynamics of vegetation, nitrogen and carbon as i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 173 article id 1957
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Goltsev V. (2014) Estimation of potential production of energy woo.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 171 article id 1954
Goltsev V. (2014) Estimation of potential production of energy woo.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 171 article id 1954
Goltsev V. (2014) Estimation of potential production of energy woo.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 171 article id 1954
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Hamunen K. (2013) Forest owners’ social networks – possibilities t.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 169 article id 1952
Hamunen K. (2013) Forest owners’ social networks – possibilities t.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 169 article id 1952
Hamunen K. (2013) Forest owners’ social networks – possibilities t.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 169 article id 1952
Hamunen K. (2013) Forest owners’ social networks – possibilities t.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 169 article id 1952
Hamunen K. (2013) Forest owners’ social networks – possibilities t.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 169 article id 1952
Myllyviita T. (2013) Sustainability assessment of forest resources – .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 168 article id 1951
Myllyviita T. (2013) Sustainability assessment of forest resources – .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 168 article id 1951
Myllyviita T. (2013) Sustainability assessment of forest resources – .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 168 article id 1951
Myllyviita T. (2013) Sustainability assessment of forest resources – .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 168 article id 1951
Laurila J. (2013) Moisture content, weight loss and potential of e.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 167 article id 1950
Laurila J. (2013) Moisture content, weight loss and potential of e.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 167 article id 1950
Gong J. (2013) Climatic sensitivity of hydrology and carbon exc.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 166 article id 1948
Gong J. (2013) Climatic sensitivity of hydrology and carbon exc.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 166 article id 1948
Gong J. (2013) Climatic sensitivity of hydrology and carbon exc.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 166 article id 1948
Lintunen A. (2013) Crown architecture and its role in species inter.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 165 article id 1949
Lintunen A. (2013) Crown architecture and its role in species inter.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 165 article id 1949
Lintunen A. (2013) Crown architecture and its role in species inter.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 165 article id 1949
Saarinen M. (2013) Männyn kylvö ja luontainen taimettuminen vanhoil.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 164 article id 1947
Saarinen M. (2013) Männyn kylvö ja luontainen taimettuminen vanhoil.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 164 article id 1947
Saarinen M. (2013) Männyn kylvö ja luontainen taimettuminen vanhoil.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 164 article id 1947
Saarinen M. (2013) Männyn kylvö ja luontainen taimettuminen vanhoil.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 164 article id 1947
Puentes Rodriguez Y. (2013) Heterobasidion annosum s.l. and wood degr.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 163 article id 1946
Puentes Rodriguez Y. (2013) Heterobasidion annosum s.l. and wood degr.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 163 article id 1946
Chao Z. (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 article id 1945
Chao Z. (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 article id 1945
Chao Z. (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 article id 1945
Chao Z. (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 article id 1945
Chao Z. (2013) Seasonal response of biomass growth and allocat.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 162 article id 1945
Susiluoto S. (2013) Growth limitation of trees and carbon balance of.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 161 article id 1943
Lukkarinen A. (2013) Growth rhythm, height growth and survival of Rus.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 160 article id 1944
Lukkarinen A. (2013) Growth rhythm, height growth and survival of Rus.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 160 article id 1944
Pearson M. (2013) Maximizing peatland forest regeneration success .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 159 article id 1942
Pearson M. (2013) Maximizing peatland forest regeneration success .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 159 article id 1942
Pearson M. (2013) Maximizing peatland forest regeneration success .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 159 article id 1942
Repola J. (2013) Modelling tree biomasses in Finland Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 158 article id 1941
Repola J. (2013) Modelling tree biomasses in Finland Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 158 article id 1941
Niskanen A.-M. (2013) Clonal variation in Scots pine (Pinus sylvest.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 157 article id 1940
Nuutinen Y. (2013) Possibilities to use automatic and manual timing.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 156 article id 1939
Nuutinen Y. (2013) Possibilities to use automatic and manual timing.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 156 article id 1939
Nuutinen Y. (2013) Possibilities to use automatic and manual timing.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 156 article id 1939
Nuutinen Y. (2013) Possibilities to use automatic and manual timing.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 156 article id 1939
Nuutinen Y. (2013) Possibilities to use automatic and manual timing.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 156 article id 1939
Nuutinen Y. (2013) Possibilities to use automatic and manual timing.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 156 article id 1939
Rasilo T. (2013) Connecting silvan and lacustrine ecosystems: tra.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 155 article id 1938
Rasilo T. (2013) Connecting silvan and lacustrine ecosystems: tra.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 155 article id 1938
Aaltonen H. (2012) Exchange of volatile organic compounds in the bo.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 154 article id 1937
Aaltonen H. (2012) Exchange of volatile organic compounds in the bo.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 154 article id 1937
Aaltonen H. (2012) Exchange of volatile organic compounds in the bo.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 154 article id 1937
Jalonen R. (2012) Belowground pathways for nitrogen transfer from .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 153 article id 1935
Jalonen R. (2012) Belowground pathways for nitrogen transfer from .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 153 article id 1935
Jalonen R. (2012) Belowground pathways for nitrogen transfer from .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 153 article id 1935
Kettula K. (2012) Towards professional growth: essays on learning .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 152 article id 1934
Pakkala T. (2012) Spatial ecology of breeding birds in forest land.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 151 article id 1933
Pakkala T. (2012) Spatial ecology of breeding birds in forest land.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 151 article id 1933
Pakkala T. (2012) Spatial ecology of breeding birds in forest land.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 151 article id 1933
Li N. (2012) A quest for corporate sustainability in forest-b.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 150 article id 1936
Li N. (2012) A quest for corporate sustainability in forest-b.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 150 article id 1936
Li N. (2012) A quest for corporate sustainability in forest-b.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 150 article id 1936
Ramcilovic-Suominen S. (2012) Forest law compliance in the High-Forest Zone of.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 149 article id 1932
Ramcilovic-Suominen S. (2012) Forest law compliance in the High-Forest Zone of.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 149 article id 1932
Ramcilovic-Suominen S. (2012) Forest law compliance in the High-Forest Zone of.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 149 article id 1932
Danquah J. (2012) Restoration of degraded dry semideciduous forest.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 148 article id 1931
Danquah J. (2012) Restoration of degraded dry semideciduous forest.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 148 article id 1931
Danquah J. (2012) Restoration of degraded dry semideciduous forest.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 148 article id 1931
Danquah J. (2012) Restoration of degraded dry semideciduous forest.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 148 article id 1931
Danquah J. (2012) Restoration of degraded dry semideciduous forest.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 148 article id 1931
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Eyvindson K. (2012) Integration of preference elicitation and the de.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 147 article id 1930
Röser D. (2012) Operational efficiency of forest energy supply c.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 146 article id 1928
Röser D. (2012) Operational efficiency of forest energy supply c.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 146 article id 1928
Röser D. (2012) Operational efficiency of forest energy supply c.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 146 article id 1928
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Hokajärvi R. (2012) Metsäsuunnitteluprosessin kehittäminen - yksityi.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 145 article id 1926
Vastaranta M. (2012) Forest mapping and monitoring using active 3D re.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 144 article id 1927
Vastaranta M. (2012) Forest mapping and monitoring using active 3D re.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 144 article id 1927
Vastaranta M. (2012) Forest mapping and monitoring using active 3D re.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 144 article id 1927
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Laitila J. (2012) Methodology for choice of harvesting system for .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 143 article id 1929
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Hiltunen V. (2012) Developing decision support in participatory str.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 141 article id 1924
Mäkiranta P. (2012) Heterotrophic soil respiration in drained peatla.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 140 article id 1897
Mäkiranta P. (2012) Heterotrophic soil respiration in drained peatla.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 140 article id 1897
Barua S. (2012) Effects of taxes and climate policy instruments .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 139 article id 1922
Barua S. (2012) Effects of taxes and climate policy instruments .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 139 article id 1922
Barua S. (2012) Effects of taxes and climate policy instruments .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 139 article id 1922
Barua S. (2012) Effects of taxes and climate policy instruments .. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 139 article id 1922
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Kangas H.-L. (2012) Renewable Energy and Climate Policies: Studies i.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 136 article id 1923
Kangas H.-L. (2012) Renewable Energy and Climate Policies: Studies i.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 136 article id 1923
Rytkönen A. (2011) Phytophthora in Finnish nurseries Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 137 article id 1920
Rytkönen A. (2011) Phytophthora in Finnish nurseries Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 137 article id 1920
Halder P. (2011) Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 135 article id 1918
Halder P. (2011) Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 135 article id 1918
Halder P. (2011) Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 135 article id 1918
Halder P. (2011) Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 135 article id 1918
Borrega M. (2011) Mechanisms affecting the structure and propertie.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 134 article id 1915
Borrega M. (2011) Mechanisms affecting the structure and propertie.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 134 article id 1915
Borrega M. (2011) Mechanisms affecting the structure and propertie.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 134 article id 1915
Borrega M. (2011) Mechanisms affecting the structure and propertie.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 134 article id 1915
Borrega M. (2011) Mechanisms affecting the structure and propertie.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 134 article id 1915
Jylhä P. (2011) Harvesting of undelimbed Scots pine (Pinus sy.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 133 article id 1919
Jylhä P. (2011) Harvesting of undelimbed Scots pine (Pinus sy.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 133 article id 1919
Jylhä P. (2011) Harvesting of undelimbed Scots pine (Pinus sy.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 133 article id 1919
Kulmala L. (2011) Photosynthesis of ground vegetation in boreal Sc.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 132 article id 1917
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Mei Q. (2011) Social climate of forest bioenergy development i.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 131 article id 1914
Wang L. (2011) Factors affecting perceptions of corporate socia.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 130 article id 1913
Wang L. (2011) Factors affecting perceptions of corporate socia.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 130 article id 1913
Hynninen A. (2011) Use of wetland buffer areas to reduce nitrogen t.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 129 article id 1916
Hynninen A. (2011) Use of wetland buffer areas to reduce nitrogen t.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 129 article id 1916
Arevalo J. (2011) International perceptions of university forestry.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 128 article id 1912
Arevalo J. (2011) International perceptions of university forestry.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 128 article id 1912
Arevalo J. (2011) International perceptions of university forestry.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 128 article id 1912
Arevalo J. (2011) International perceptions of university forestry.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 128 article id 1912
Peuhkurinen J. (2011) Estimating tree size distributions and timber as.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 126 article id 1909
Cao Y. (2011) Biomass production and control of nutrient leach.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 125 article id 1908
Siipilehto J. (2011) Methods and applications for improving parameter.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 124 article id 1911
Siipilehto J. (2011) Methods and applications for improving parameter.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 124 article id 1911
Siipilehto J. (2011) Methods and applications for improving parameter.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 124 article id 1911
Ge Z.-M. (2011) Effects of climate change and management on grow.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 122 article id 1905
Ge Z.-M. (2011) Effects of climate change and management on grow.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 122 article id 1905
Kalliokoski T. (2011) Root system traits of Norway spruce, Scots pine,.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 121 article id 1907
Kalliokoski T. (2011) Root system traits of Norway spruce, Scots pine,.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 121 article id 1907
Vehmas M. (2011) Airborne laser scanning based identification and.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 120 article id 1903
Vehmas M. (2011) Airborne laser scanning based identification and.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 120 article id 1903
Linnakoski R. (2011) Bark beetle-associated fungi in Fennoscandia wit.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 119 article id 1900
Linnakoski R. (2011) Bark beetle-associated fungi in Fennoscandia wit.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 119 article id 1900
Linnakoski R. (2011) Bark beetle-associated fungi in Fennoscandia wit.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 119 article id 1900
Räty M. (2011) Methods in general model localization Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 118 article id 1904
Räty M. (2011) Methods in general model localization Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 118 article id 1904
Räty M. (2011) Methods in general model localization Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 118 article id 1904
Räty M. (2011) Methods in general model localization Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 118 article id 1904
Räty M. (2011) Methods in general model localization Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 118 article id 1904
Alam A. (2011) Effects of forest management and climate change .. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 117 article id 1902
Nikula S. (2011) European aspen and hybrid aspen under changing e.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 116 article id 1901
Nikula S. (2011) European aspen and hybrid aspen under changing e.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 116 article id 1901
Nikula S. (2011) European aspen and hybrid aspen under changing e.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 116 article id 1901
Korhonen L. (2011) Estimation of boreal forest canopy cover with gr.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 115 article id 1898
Korhonen L. (2011) Estimation of boreal forest canopy cover with gr.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 115 article id 1898
Korhonen L. (2011) Estimation of boreal forest canopy cover with gr.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 115 article id 1898
Korhonen L. (2011) Estimation of boreal forest canopy cover with gr.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 115 article id 1898
Toivonen R. (2011) Dimensionality of quality from a customer perspe.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 114 article id 1896
Toivonen R. (2011) Dimensionality of quality from a customer perspe.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 114 article id 1896
Toivonen R. (2011) Dimensionality of quality from a customer perspe.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 114 article id 1896
Pesonen A. (2011) Comparison of field inventory methods and use of.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 113 article id 1899
Straková P. (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 article id 1895
Straková P. (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 article id 1895
Straková P. (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 article id 1895
Straková P. (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 article id 1895
Wermundsen T. (2010) Bat habitat requirements – implications for land.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 111 article id 1894
Gort-Oromi J. (2010) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 110 article id 1893
Gort-Oromi J. (2010) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 110 article id 1893
Gort-Oromi J. (2010) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 110 article id 1893
Gort-Oromi J. (2010) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 110 article id 1893
Gort-Oromi J. (2010) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 110 article id 1893
Primmer E. (2010) Integrating biodiversity conservation into fores.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 109 article id 1892
Primmer E. (2010) Integrating biodiversity conservation into fores.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 109 article id 1892
Primmer E. (2010) Integrating biodiversity conservation into fores.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 109 article id 1892
Primmer E. (2010) Integrating biodiversity conservation into fores.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 109 article id 1892
Havimo M. (2010) Variation in tracheid cross-sectional dimensions.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 108 article id 1891
Havimo M. (2010) Variation in tracheid cross-sectional dimensions.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 108 article id 1891
Havimo M. (2010) Variation in tracheid cross-sectional dimensions.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 108 article id 1891
Havimo M. (2010) Variation in tracheid cross-sectional dimensions.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 108 article id 1891
Karhu K. (2010) Temperature sensitivity of soil organic matter d.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 107 article id 1890
Karhu K. (2010) Temperature sensitivity of soil organic matter d.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 107 article id 1890
Tyukina O. (2010) Development of management and cost accounting of.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 106 article id 1889
Tyukina O. (2010) Development of management and cost accounting of.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 106 article id 1889
Tyukina O. (2010) Development of management and cost accounting of.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 106 article id 1889
Varis S. (2010) The role of pollen in the changing environmental.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 105 article id 1888
Varis S. (2010) The role of pollen in the changing environmental.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 105 article id 1888
Vauhkonen J. (2010) Estimating single-tree attributes by airborne la.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 104 article id 1884
Cao T. (2010) Silvicultural decisions based on simulation-opti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 103 article id 1885
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Pasalodos-Tato M. (2010) Optimising forest stand management in Galicia, n.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 102 article id 1886
Peltoniemi K. (2010) Aerobic carbon-cycle related microbial communiti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 101 article id 1887
Peltoniemi K. (2010) Aerobic carbon-cycle related microbial communiti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 101 article id 1887
Peltoniemi K. (2010) Aerobic carbon-cycle related microbial communiti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 101 article id 1887
Peltoniemi K. (2010) Aerobic carbon-cycle related microbial communiti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 101 article id 1887
Aakala T. (2010) Tree mortality and deadwood dynamics in late-suc.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 100 article id 1883
Aakala T. (2010) Tree mortality and deadwood dynamics in late-suc.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 100 article id 1883
Aakala T. (2010) Tree mortality and deadwood dynamics in late-suc.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 100 article id 1883
Kolari P. (2010) Carbon balance and component CO2 flux.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 99 article id 1881
Komulainen M. (2010) Forestscapes – a forest landscape typology as an.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 98 article id 1880
Komulainen M. (2010) Forestscapes – a forest landscape typology as an.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 98 article id 1880
Mäkinen A. (2010) Uncertainty in forest simulators and forest plan.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 97 article id 1882
Salminen H. (2009) The effect of temperature on height growth of Sc.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 96 article id 1879
Salminen H. (2009) The effect of temperature on height growth of Sc.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 96 article id 1879
Torniainen T. (2009) Institutions and forest tenure in the Russian fo.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 95 article id 1878
Torniainen T. (2009) Institutions and forest tenure in the Russian fo.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 95 article id 1878
Sironen S. (2009) Estimating individual tree growth using non-para.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 94 article id 1877
Sironen S. (2009) Estimating individual tree growth using non-para.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 94 article id 1877
Sironen S. (2009) Estimating individual tree growth using non-para.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 94 article id 1877
Sironen S. (2009) Estimating individual tree growth using non-para.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 94 article id 1877
Vartiamäki H. (2009) The efficacy and potential risks of controlling .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 93 article id 1876
Vartiamäki H. (2009) The efficacy and potential risks of controlling .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 93 article id 1876
Vartiamäki H. (2009) The efficacy and potential risks of controlling .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 93 article id 1876
Mynttinen S. (2009) Young people’s perceptions of the wood products .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 92 article id 1875
Gritten D. (2009) Facilitating resolution of forest conflicts thro.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 91 article id 1873
Gritten D. (2009) Facilitating resolution of forest conflicts thro.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 91 article id 1873
Gritten D. (2009) Facilitating resolution of forest conflicts thro.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 91 article id 1873
Miettinen J. (2009) Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 90 article id 1874
Miettinen J. (2009) Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 90 article id 1874
Miettinen J. (2009) Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 90 article id 1874
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Liu C. (2009) From a tree to a stand in Finnish boreal forests.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 88 article id 1869
Viherä-Aarnio A. (2009) Effects of seed origin latitude on the timing of.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 87 article id 1872
Zubizarreta Gerendiain A. (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 article id 1868
Zubizarreta Gerendiain A. (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 article id 1868
Zubizarreta Gerendiain A. (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 article id 1868
Zubizarreta Gerendiain A. (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 article id 1868
Zubizarreta Gerendiain A. (2009) Effects of genetic entry and spacing on growth a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 86 article id 1868
Hujala T. (2009) Owner-driven decision support in holding-specifi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 85 article id 1870
Hujala T. (2009) Owner-driven decision support in holding-specifi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 85 article id 1870
Hujala T. (2009) Owner-driven decision support in holding-specifi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 85 article id 1870
Mola-Yudego B. (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 article id 1867
Mola-Yudego B. (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 article id 1867
Mola-Yudego B. (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 article id 1867
Mola-Yudego B. (2009) Wood biomass production potential on agricultura.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 84 article id 1867
Kojola S. (2009) Kohti hyvää suometsien hoitoa – harvennusten ja .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 83 article id 1866
Kojola S. (2009) Kohti hyvää suometsien hoitoa – harvennusten ja .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 83 article id 1866
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Mousavi Mirkala S. (2009) Comparison of productivity, cost and environment.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 82 article id 1864
Terho M. (2009) What was behind the bark? – An assessment of dec.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 81 article id 1865
Terho M. (2009) What was behind the bark? – An assessment of dec.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 81 article id 1865
Terho M. (2009) What was behind the bark? – An assessment of dec.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 81 article id 1865
Mäkitalo K. (2009) Soil hydrological properties and conditions, sit.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 80 article id 1863
Mäkitalo K. (2009) Soil hydrological properties and conditions, sit.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 80 article id 1863
Mäkitalo K. (2009) Soil hydrological properties and conditions, sit.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 80 article id 1863
Mäkitalo K. (2009) Soil hydrological properties and conditions, sit.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 80 article id 1863
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Ovaskainen H. (2009) Timber harvester operators’ working technique in.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 79 article id 1862
Schuck A. (2009) Perspectives and limitations of Finnish higher f.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 78 article id 1861
Schuck A. (2009) Perspectives and limitations of Finnish higher f.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 78 article id 1861
Schuck A. (2009) Perspectives and limitations of Finnish higher f.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 78 article id 1861
Packalén P. (2009) Using airborne laser scanning data and digital a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 77 article id 1860
Packalén P. (2009) Using airborne laser scanning data and digital a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 77 article id 1860
Packalén P. (2009) Using airborne laser scanning data and digital a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 77 article id 1860
Packalén P. (2009) Using airborne laser scanning data and digital a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 77 article id 1860
Packalén P. (2009) Using airborne laser scanning data and digital a.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 77 article id 1860
Huttunen L. (2008) Effects of climate change and simulated herbivor.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 76 article id 1859
Huttunen L. (2008) Effects of climate change and simulated herbivor.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 76 article id 1859
Huttunen L. (2008) Effects of climate change and simulated herbivor.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 76 article id 1859
Huttunen L. (2008) Effects of climate change and simulated herbivor.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 76 article id 1859
Räisänen M. (2008) Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 75 article id 1858
Räisänen M. (2008) Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 75 article id 1858
Räisänen M. (2008) Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 75 article id 1858
Räisänen M. (2008) Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 75 article id 1858
Räisänen M. (2008) Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 75 article id 1858
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Huldén L. (2008) The decline of northern malaria and population d.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 73 article id 1855
Huldén L. (2008) The decline of northern malaria and population d.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 73 article id 1855
Huldén L. (2008) The decline of northern malaria and population d.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 73 article id 1855
Huldén L. (2008) The decline of northern malaria and population d.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 73 article id 1855
Räisänen T. (2008) Impacts of climate change and forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 72 article id 1857
Räisänen T. (2008) Impacts of climate change and forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 72 article id 1857
Räisänen T. (2008) Impacts of climate change and forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 72 article id 1857
Raivonen M. (2008) UV-induced NOy emissions in gas-excha.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 71 article id 1854
Raivonen M. (2008) UV-induced NOy emissions in gas-excha.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 71 article id 1854
Raivonen M. (2008) UV-induced NOy emissions in gas-excha.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 71 article id 1854
Raivonen M. (2008) UV-induced NOy emissions in gas-excha.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 71 article id 1854
Kantola A. (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 article id 1853
Kantola A. (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 article id 1853
Kantola A. (2008) The structure of Norway spruce (Picea abies Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 70 article id 1853
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Porcar-Castell A. (2008) Studying the diurnal and seasonal acclimation of.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 69 article id 1852
Raiskila S. (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 article id 1851
Raiskila S. (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 article id 1851
Raiskila S. (2008) The effect of lignin content and lignin modifica.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 68 article id 1851
Riutta T. (2008) Fen ecosystem carbon gas dynamics in changing hy.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 67 article id 1850
Riutta T. (2008) Fen ecosystem carbon gas dynamics in changing hy.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 67 article id 1850
Kilpeläinen J. (2008) Wood ants (Formica rufa group) in manag.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 66 article id 1848
Kilpeläinen J. (2008) Wood ants (Formica rufa group) in manag.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 66 article id 1848
Ikonen V.-P. (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 article id 1849
Ikonen V.-P. (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 article id 1849
Ikonen V.-P. (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 article id 1849
Ikonen V.-P. (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 article id 1849
Ikonen V.-P. (2008) Modelling the growth and properties of stem and .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 65 article id 1849
Nuorteva H. (2008) Effects of living crown reduction on needle elem.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 64 article id 1845
Vainio E. (2008) Ecological impacts of Phlebiopsis gigantea bioco.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 63 article id 1847
Vainio E. (2008) Ecological impacts of Phlebiopsis gigantea bioco.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 63 article id 1847
Huuskonen S. (2008) Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja e.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 62 article id 1844
Huuskonen S. (2008) Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja e.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 62 article id 1844
Huuskonen S. (2008) Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja e.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 62 article id 1844
Palosuo T. (2008) Soil carbon modelling as a tool for carbon balan.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 61 article id 1843
Palosuo T. (2008) Soil carbon modelling as a tool for carbon balan.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 61 article id 1843
Väänänen R. (2008) Phosphorus retention in forest soils and the fun.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 60 article id 1846
Thessler S. (2008) Remote sensing of floristic patterns in the lowl.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 59 article id 1840
Thessler S. (2008) Remote sensing of floristic patterns in the lowl.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 59 article id 1840
Thessler S. (2008) Remote sensing of floristic patterns in the lowl.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 59 article id 1840
Thessler S. (2008) Remote sensing of floristic patterns in the lowl.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 59 article id 1840
Rajala T. (2008) Responses of soil microbial communities to clona.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 58 article id 1842
Rajala T. (2008) Responses of soil microbial communities to clona.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 58 article id 1842
Rajala T. (2008) Responses of soil microbial communities to clona.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 58 article id 1842
Rajala T. (2008) Responses of soil microbial communities to clona.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 58 article id 1842
Rajala T. (2008) Responses of soil microbial communities to clona.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 58 article id 1842
Vanhanen H. (2008) Invasive insects in Europe - the role of climate.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 57 article id 1839
Vanhanen H. (2008) Invasive insects in Europe - the role of climate.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 57 article id 1839
Vanhanen H. (2008) Invasive insects in Europe - the role of climate.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 57 article id 1839
Vanhanen H. (2008) Invasive insects in Europe - the role of climate.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 57 article id 1839
Schelhaas M.-J. (2008) Impacts of natural disturbances on the developme.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 56 article id 1841
Schelhaas M.-J. (2008) Impacts of natural disturbances on the developme.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 56 article id 1841
Jyske T. (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 article id 1838
Jyske T. (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 article id 1838
Jyske T. (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 article id 1838
Jyske T. (2008) The effects of thinning and fertilisation on woo.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 55 article id 1838
Malmivaara-Lämsä M. (2008) Effects of recreational use and fragmentation on.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 54 article id 1837
Malmivaara-Lämsä M. (2008) Effects of recreational use and fragmentation on.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 54 article id 1837
Malmivaara-Lämsä M. (2008) Effects of recreational use and fragmentation on.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 54 article id 1837
Lopatin E. (2007) Long-term dynamics in growth of Scots pine and S.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 53 article id 1835
Lopatin E. (2007) Long-term dynamics in growth of Scots pine and S.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 53 article id 1835
Lopatin E. (2007) Long-term dynamics in growth of Scots pine and S.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 53 article id 1835
Lopatin E. (2007) Long-term dynamics in growth of Scots pine and S.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 53 article id 1835
Lopatin E. (2007) Long-term dynamics in growth of Scots pine and S.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 53 article id 1835
Lopatin E. (2007) Long-term dynamics in growth of Scots pine and S.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 53 article id 1835
Kanerva S. (2007) Plant secondary compounds and soil microbial pro.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 52 article id 1836
Kanerva S. (2007) Plant secondary compounds and soil microbial pro.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 52 article id 1836
Kanerva S. (2007) Plant secondary compounds and soil microbial pro.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 52 article id 1836
Kanerva S. (2007) Plant secondary compounds and soil microbial pro.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 52 article id 1836
Tiimonen H. (2007) Lignin characteristics and ecological interactio.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 51 article id 1834
Peltoniemi M. (2007) Country-scale carbon accounting of the vegetatio.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 50 article id 1831
Rasinmäki J. (2007) Management of multi-scale forest resource data o.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 49 article id 1830
Rasinmäki J. (2007) Management of multi-scale forest resource data o.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 49 article id 1830
Janse G. (2007) Communication in forest policy decision-making i.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 48 article id 1833
Kostiainen K. (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 article id 1829
Kostiainen K. (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 article id 1829
Favada I. (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 article id 1828
Favada I. (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 article id 1828
Favada I. (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 article id 1828
Leskinen L. (2007) Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoimi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 44 article id 1832
Leskinen L. (2007) Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoimi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 44 article id 1832
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Garcia-Gonzalo J. (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 article id 1824
Garcia-Gonzalo J. (2007) Effects of management on timber production and c.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 42 article id 1824
Tuominen S. (2007) Estimation of local forest attributes by utilizi.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 41 article id 1822
Tanskanen H. (2007) Fuel conditions and fire behavior characteristic.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 40 article id 1825
Tanskanen H. (2007) Fuel conditions and fire behavior characteristic.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 40 article id 1825
Tanskanen H. (2007) Fuel conditions and fire behavior characteristic.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 40 article id 1825
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Hyvönen P. (2007) The updating of forest resource data for managem.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 38 article id 1823
Hyvönen P. (2007) The updating of forest resource data for managem.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 38 article id 1823
Kivinen V.-P. (2007) Design and testing of stand-specific bucking ins.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 37 article id 1819
Kivinen V.-P. (2007) Design and testing of stand-specific bucking ins.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 37 article id 1819
Kivinen V.-P. (2007) Design and testing of stand-specific bucking ins.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 37 article id 1819
Pihlatie M. (2007) Nitrous oxide emissions from selected natural an.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 36 article id 1818
Pihlatie M. (2007) Nitrous oxide emissions from selected natural an.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 36 article id 1818
Pihlatie M. (2007) Nitrous oxide emissions from selected natural an.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 36 article id 1818
Pihlatie M. (2007) Nitrous oxide emissions from selected natural an.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 36 article id 1818
Villa A. (2007) Fuel switching, energy saving and carbon trading.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 35 article id 1821
Villa A. (2007) Fuel switching, energy saving and carbon trading.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 35 article id 1821
Villa A. (2007) Fuel switching, energy saving and carbon trading.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 35 article id 1821
Villa A. (2007) Fuel switching, energy saving and carbon trading.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 35 article id 1821
Villa A. (2007) Fuel switching, energy saving and carbon trading.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 35 article id 1821
Heinonen T. (2007) Developing spatial optimization in forest planning Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 34 article id 1817
Heinonen T. (2007) Developing spatial optimization in forest planning Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 34 article id 1817
Niina S. (2006) Multiplication of hybrid aspen (Populus trem.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 33 article id 1816
Niina S. (2006) Multiplication of hybrid aspen (Populus trem.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 33 article id 1816
Niina S. (2006) Multiplication of hybrid aspen (Populus trem.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 33 article id 1816
Niina S. (2006) Multiplication of hybrid aspen (Populus trem.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 33 article id 1816
Löfman S. (2006) Changes in forest landscape structure in souther.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 32 article id 1814
Löfman S. (2006) Changes in forest landscape structure in souther.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 32 article id 1814
Löfman S. (2006) Changes in forest landscape structure in souther.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 32 article id 1814
Muukkonen P. (2006) Forest inventory-based large-scale forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 30 article id 1810
Muukkonen P. (2006) Forest inventory-based large-scale forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 30 article id 1810
Muukkonen P. (2006) Forest inventory-based large-scale forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 30 article id 1810
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Altimir N. (2006) The ozone transfer between atmosphere and vegeta.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 28 article id 1809
Altimir N. (2006) The ozone transfer between atmosphere and vegeta.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 28 article id 1809
Altimir N. (2006) The ozone transfer between atmosphere and vegeta.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 28 article id 1809
Altimir N. (2006) The ozone transfer between atmosphere and vegeta.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 28 article id 1809
Altimir N. (2006) The ozone transfer between atmosphere and vegeta.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 28 article id 1809
Hokkanen P. (2006) Vegetation patterns of boreal herb-rich forests .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 27 article id 1811
Hokkanen P. (2006) Vegetation patterns of boreal herb-rich forests .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 27 article id 1811
Hokkanen P. (2006) Vegetation patterns of boreal herb-rich forests .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 27 article id 1811
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Tikkanen J. (2006) Osapuolten välinen yhteistyö yksityismetsien suu.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 26 article id 1813
Mikkilä M. (2006) The many faces of responsibility: Acceptability .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 25 article id 1808
Mikkilä M. (2006) The many faces of responsibility: Acceptability .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 25 article id 1808
Mikkilä M. (2006) The many faces of responsibility: Acceptability .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 25 article id 1808
Mikkilä M. (2006) The many faces of responsibility: Acceptability .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 25 article id 1808
Briceño-Elizondo E. (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 article id 1806
Briceño-Elizondo E. (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 article id 1806
Briceño-Elizondo E. (2006) Stand level analysis on the effects of managemen.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 24 article id 1806
González Olabarria J. (2006) Integrating fire risk into forest planning Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 23 article id 1807
González Olabarria J. (2006) Integrating fire risk into forest planning Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 23 article id 1807
González Olabarria J. (2006) Integrating fire risk into forest planning Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 23 article id 1807
González Olabarria J. (2006) Integrating fire risk into forest planning Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 23 article id 1807
Smolander S. (2006) Radiative transfer, interception and scattering .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 22 article id 1805
Smolander S. (2006) Radiative transfer, interception and scattering .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 22 article id 1805
Smolander S. (2006) Radiative transfer, interception and scattering .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 22 article id 1805
Smolander S. (2006) Radiative transfer, interception and scattering .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 22 article id 1805
Smolander S. (2006) Radiative transfer, interception and scattering .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 22 article id 1805
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802
Luostarinen K. (2006) Effects of environmental and internal factors of.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 19 article id 1803
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801
Kiljunen N. (2006) Creating value through advanced silvicultural se.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 17 article id 1800
Kiljunen N. (2006) Creating value through advanced silvicultural se.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 17 article id 1800
Kiljunen N. (2006) Creating value through advanced silvicultural se.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 17 article id 1800
Kiljunen N. (2006) Creating value through advanced silvicultural se.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 17 article id 1800
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Hongcheng Z. (2006) Influence of clear-cutting on the risk of wind d.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 16 article id 1799
Tanskanen N. (2005) Aluminium chemistry in ploughed podzolic forest .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 15 article id 1798
Tanskanen N. (2005) Aluminium chemistry in ploughed podzolic forest .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 15 article id 1798
Möttönen V. (2005) Variation of colour and selected physical and me.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 13 article id 1796
Möttönen V. (2005) Variation of colour and selected physical and me.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 13 article id 1796
Möttönen V. (2005) Variation of colour and selected physical and me.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 13 article id 1796
Möttönen V. (2005) Variation of colour and selected physical and me.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 13 article id 1796
Möttönen V. (2005) Variation of colour and selected physical and me.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 13 article id 1796
Palviainen M. (2005) Logging residues and ground vegetation in nutrie.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 12 article id 1795
Lehtonen A. (2005) Carbon stocks and flows in forest ecosystems bas.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 11 article id 1794
Lehtonen A. (2005) Carbon stocks and flows in forest ecosystems bas.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 11 article id 1794
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Niskanen Y. (2005) Metsäsuunnitelman vaikutus metsänkäyttöpäätöksee.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 10 article id 1793
Anttila P. (2005) Assessment of manual and automated methods for u.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 9 article id 1792
Anttila P. (2005) Assessment of manual and automated methods for u.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 9 article id 1792
Anttila P. (2005) Assessment of manual and automated methods for u.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 9 article id 1792
Haara A. (2005) The uncertainty of forest management planning da.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 8 article id 1791
Matala J. (2005) Impacts of climate change on forest growth: a mo.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 7 article id 1790
Matala J. (2005) Impacts of climate change on forest growth: a mo.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 7 article id 1790
Rautiainen M. (2005) The spectral signature of coniferous forests: th.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 6 article id 1789
Rautiainen M. (2005) The spectral signature of coniferous forests: th.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 6 article id 1789
Rautiainen M. (2005) The spectral signature of coniferous forests: th.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 6 article id 1789
Larjavaara M. (2005) Climate and forest fires in Finland – influence .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 5 article id 1788
Larjavaara M. (2005) Climate and forest fires in Finland – influence .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 5 article id 1788
Larjavaara M. (2005) Climate and forest fires in Finland – influence .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 5 article id 1788
Larjavaara M. (2005) Climate and forest fires in Finland – influence .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 5 article id 1788
Juurola E. (2005) Photosynthesis, CO2 and temperature –.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 4 article id 1787
Juurola E. (2005) Photosynthesis, CO2 and temperature –.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 4 article id 1787
Helenius P. (2005) Extension of the planting period of Norway spruc.. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 3 article id 1786
Pérez D. (2005) Stand growth scenarios for Tectona grandis Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 1 article id 1784
Pérez D. (2005) Stand growth scenarios for Tectona grandis Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 1 article id 1784
Pérez D. (2005) Stand growth scenarios for Tectona grandis Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 1 article id 1784